"KOJI" Budo Klub

Przejdź do treści
Wymagania egzaminacyjne PZK > Do 14 lat

4.1 kyu - pas fioletowy
z jednym czarnym paskiem


KIHON:

  1. Sanbon Zuki/Zen Kutsu Dachi
  2. Age Enpi Uchi/Zen Kutsu Dachi
  3. Kizami Zuki + Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi
  4. Yoko Enpi Uchi/Kiba Dachi + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
  5. Shuto Uke/Ko Kutsu Dachi + Kizami Mae Geri/Ko Kutsu Dachi
      
+ Gyaku Zuki/ Zen Kutsu Dachi
  6. Haito Uchi/Zen Kutsu Dachi
  7. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi
  8. Yoko Geri Keage
  9. Yoko Geri Kekomi
10. Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
11. Ura Mawashi Geri/Zen Kutsu Dachi
12. Ushiro Geri/Zen Kutsu Dachi
13. Shiho Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
14. Morote Uchi Uke + Gyaku Zuki/Zen Kutsu Dachi
15. Mae Geri + Mawashi Geri (tą samą nogą) /Zen Kutsu Dachi


KATA:

Heian Nidan + Bunkai
Heian Yodan


KUMITE:

Kihon Ippon Kumite (kontratak Uchi lub Geri)


ZNACZENIE SŁÓW:

1. Opisać wszystkie techniki Kata Heian Nidan
2. Opisać różne formy Kumite


Błędy, które nie powinny się pojawić:

1. Utrata równowagi przy obrotach tułowia i przy obrotowych technikach     nożnych.
2. Niewłaściwa prędkość poszczególnych faz prezentowanych technik.
3. Utrata siły bioder przy zmianie z bloku na kontratak.


Wróć do spisu treści